"Τα μάτια μου δεν είδαν τόπον ενδοξότερον από τούτο το αλωνάκι"

Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2010

ΝΤΟΒΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ - ΥΠΟΣΩΜΑΤΑΡΧΗΣ
Πέτρος Ντόβας Καπετάνιος - Στρατηγός
Εκ Κερασόβου Μεσολογγίου
Φονευθείς κατά την Έξοδον


Απόσπασμα από το βιβλίο του Ιωάννου Ν.Ντόβα "ΟΙ ΝΤΟΒΑΙΟΙ" (Στο Μεσολόγγι)
ΛΗΣΜΟΝΗΣΜΕΝΟΙ ΖΥΓΙΩΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ


Να μην ξεχνάμε τους αδερφούς Ντοβαίους που τοσα πρόσφεραν με τη λεβεντιά τους και το θάρρος τους

Ενδεικτικά παραθέτουμε τα ονόματα αυτών και τους τίτλους τους(εκ των ήδη γνωστών):

1)Πέτρος Ντόβας Καπετάνιος - Στρατηγός
2)Κώστας Ντόβας οπλαρχηγός
3)Παναγιώτης Ντόβας οπλαρχηγός
4)Μήτρος Ντόβας οπλαρχηγός - Ταγματάρχης
5)Γεώργιος Ντόβας οπλαρχηγός
6)Σωτήριος Ντόβας οπλαρχηγός
7)Αθανάσιος Ντοβάς οπλαρχηγός
8)Στράτος Ντόβας
9)Ιωάννης Ντόβας
10)Γεώργιος Ντόβας
11)Ανδρέας Ντόβας 

 
*/*Ευχαριστούμε που μας επισκεφθήκατε!*/*