"Τα μάτια μου δεν είδαν τόπον ενδοξότερον από τούτο το αλωνάκι"

Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2012

1η Σύνοδος Προέδρων Τ.Ε.Ι. 2012-2013, στο Μεσολόγγι.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΙΔΡΥΜΑ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                                                                            Μεσολόγγι 18-09-2012

Η 1η Σύνοδος Προέδρων Τ.Ε.Ι. 2012-2013, διοργανώνεται μετά από αρκετό
διάστημα από ένα Περιφερειακό Ίδρυμα και συγκεκριμένα από το Τεχνολογικό
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου, από την Τετάρτη 19 έως και την Παρασκευή
21 Σεπτεμβρίου 2012.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα το απόγευμα της Τετάρτης στον συνεδριακό χώρο του
ξενοδοχείου ΘΕΟΞΕΝΙΑ στο Μεσολόγγι θα συνεδριάσουν οι Πρόεδροι  των
Ειδικών Λογαριασμών (ΕΛΚΕ) και κατόπιν θα γίνει ενημέρωση των Προέδρων και
των Προϊσταμένων ΕΛΚΕ από στελέχη της ΕΥΔ/Ε.Π. ΕΔΒΜ.
Το πρωί της Πέμπτης θα συνεδριάσουν οι Πρόεδροι των Τ.Ε.Ι. της χώρας και
στην ατζέντα των θεμάτων που θα τους απασχολήσουν βρίσκονται θεσμικά και
οικονομικά ζητήματα, όπως η εφαρμογή και οι αδυναμίες του νόμου 4076/2012
για την Ανώτατη Εκπαίδευση, αναβίωση του Συμβουλίου Τ.Ε.Ι.- Τρίτος κύκλος
σπουδών και στα Τ.Ε.Ι. και  τέλος θα συζητηθούν οι βασικές αρχές για τη
νέα χωροταξική κατανομή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
Η Σύνοδος θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή με την ολοκλήρωση των συμπερασμάτων
και τις ανακοινώσεις ακαδημαϊκών φορέων.

Πρόγραμμα

Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2012

Η Θεά Αθηνά ,Θεότητα έμβλημα του νέου ελληνισμού

 
*/*Ευχαριστούμε που μας επισκεφθήκατε!*/*