"Τα μάτια μου δεν είδαν τόπον ενδοξότερον από τούτο το αλωνάκι"

Τρίτη 30 Απριλίου 2013

(φωτορεπορτάζ) Εκδηλώσεις μνήμης και τιμής της Φρουράς των Μεσολογγιτών 2013

 
(Για να δείτε σε μεγάλο μέγεθος τις φωτογραφίες δεν έχετε παρά να πατήσετε σε μία από τις μικρόγραφίες που βλέπετε.Επίσης μπορείτε πατώντας κάτω δεξιά να δείτε σε πλήρη οθόνη το άλμπουμ.)
 
 
 
 
Τέλος να υπενθυμίσουμε ή να "κάνουμε γνωστό" το γεγονός πως οι εκδηλώσεις μνήμης τελειώνουν το απόγευμα της Κυριακής με την επιστροφή της "Εικόνας" στην πινακοθήκη.


 
 
Για το vassiladi.blogspot.gr Νικόλαος Νούλας
 

Παρασκευή 26 Απριλίου 2013

Υπ' αρ. 12449 / 14 Μαίου 1829 του Κυβερνήτου Ιωάννη Καποδίδτρια για την ανέγερση Μνημείου Πεσόντων στο Μεσολόγγι.

Πόσες εικόνες και πόσες φωτογραφίες άραγε έχουμε δει όλοι μας με το εν λόγω μνημείο;
Άραγε γνωρίζουμε την ιστορία και τους "θησαυρούς" που κρύβει;
Σήμερα μία ημέρα πριν την 187η επέτειο ερχόμαστε η συντακτική ομάδα του Βασιλαδιού να αναδείξουμε τον εν λόγω θέμα.
 
 
 
Υπ' αρ. 12449 / 14 Μαίου 1829 του Κυβερνήτου Ιωάννη Καποδίδτρια για την ανέγερση Μνημείου Πεσόντων στο Μεσολόγγι.

Στις 14 Μαίου ο Κυβερνήτης Ιω.Καποδίστριας εκδιδει την κάτωθι θπ' αρ. 12449 ιστορική απόφαση για τηνανέγερση μνημείου των πεσόντων κατά τις πολιορκίες το 1822,1823,1825 και 1826.

Γενική Εφημερίς της Ελλάδος
Εν Αιγίνη,Σαββάτω , 25 Μαίου 1829
"Αρ.12,449. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ο ΚΥΒΕΡΝΉΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ηυδόκησεν ο Κύριος , και επί των τειχών του Μεσόλογγιου κυματίζεται πάλιν η σημαία του Σταυρού.Εις τα τείχει της πόλεως του Μεσολογγίου κείνται τα οστά των γενναίων εκείνων ανδρών, οίτινες προμαχόμενοι αυτής, έπεσον ενδόξως.
Το πρώτιστον των χρεών μας, το οποίον οφείλομεν ν' αποθέσωμεν εις την μνήμην των αοιδίμων εκείνων μαρτύρων, είναι το να προσφέρωμεν επί του θυσιαστηρίου του υψίστου τας υπερ αναπαύσεως των ψυχών αυτών ενθέρμους ευχάς μας.
Το χρέος τούτο αφού αποδώσωμεν , έχομεν και άλλο όχι ολιγώτερον ιερόν να εκπληρώσωμεν έχομεν χρέος να συλλέξωμεν μετ' ευλαβειας τα σεβάσμια αυτών λείψανα , και να τα καταθέσωμεν εις μνημείον , όπου η πατρίς ν' αποδίδη κατ' έτος τον φόρον της ευγνωμοσύνης της εις την κόνιν των ανδρών εκείνων , οι οποίοι εμαρτύρησαν ηρωϊκως  υπερ του ιερού αγώνος αυτής.
Η Κυβέρνησις, διερμηνεύουσα τα αισθήματα των Ελλήνων υπερποθούντων να εκπληρώσουν τα τοιάυτα χρέη των,
Διαττάτει.
Α' Την ιδίαν ημέραν , καθ' ην θέλει εγκαινιασθή η πρώτη εκκλησία , η οποία επισκευάζεται ήδη εις Μεσολόγγιον , να ιερουργήση ο μητροπολίτης , δια να δεηθή υπερ αναπαύσεως των ψυχών των ηρωικών προμάχων της πόλεως του Μεσολογγίου.
Β' Ο Πληρεξούσιος Τοποτηρητής να διορίση επιτροπήν , συγκειμένην από άνδρας του ιερού κλήρου, ως και από πολεμικούς και πολιτικούς αξιωματικούς , ήτις οφείλει να λάβη ΄'αναγκαία μέτρα, δια να ενεργηθώσι τα εφεξής.
α' Να συντεθή κατάλογος των εκκλησιαστικών , αξιωματικών , στρατιωτικών , πολιτικών υπουργών , ή απλών πολιτών , οίτινες έπεσον ως θύματα της πολιορκίας του Μεσολογγίου κατά το 1822, 1823,1825 και 1826.
β' Να συλλέχθωσι τα νεκρά αυτών λείψανα και να προσδιορισθή ο τόπος , όπου πρέπει να εναποτεθούν.
Γ'Ο Κυβερνήτης θέλει υπάγει αυτοπροσώπως εις Μεσολόγγιον , δια να παρευρεθή εις την μεγάλην επικήδειον πομπήν , την εσομένην προς μετακόμισιν των οστέων αυτών εις το μέρος εκείνον , όπου θ' ανεγερθή μνημείον αφοσιούμενον από το έθνος εις την μνήμην των γενναίων εν Μεσολογγίω προασπιστών του Σταυρού.
Η Κυβέρνησις θέλει εκδώσει πρόγραμμα , προσκαλούσα σι' αυτού τους ομογενείς αρχιτέκτονας και λιθοξόους , να στείλωσιν εις αυτήν , εντός έτους , σχέδια και πρωτότυπα δια το μνημείον, περί ου ο λόγος.

      Εν Αιγίνη, τη 14 Μαΐου 1829
                                Ο Κυβερνήτης
                                 Ι.Α.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
                                 ΟΓραμματεύς της Επικρατείας
                                            Ν.ΣΠΗΛΙΑΔΗΣ."

Τα οστά όπως αναφέρει ο προσωρινός Διοικητής Μεσολογγίου Πυλαρινός συλλέχθηκαν την 2α Νοεμβρίου 1829.Μετά από εννέα χρόνια από τη διακήρυξη του Καποδίστρια για την ανέγερση μνημείου (14 Μαΐου 1829) θα γίνουν τα εγκαίνια στις Οκτωβρίου 1838 επί παρουσία των βασιλέων Όθωνος και Αμαλίας.
 Τα κείμενα αντλήσαμε από το αξιόλογο βιβλίο Μεσολόγγι "Η τραγική μοίρα των αμάχων κατά την τελευταία πολιορκία." του Αντιστρατήγου Νικολάου Αθ. Κολόμβα.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε από καρδίας τον αγαπητό φίλο του Βασιλαδιού Συμεών Κωνσταντινόπουλο για την παραχώρηση των φωτογραφιών του εσωτερικού του Τύμβου.

Πέμπτη 25 Απριλίου 2013

Συλλογές όπλων 18ου-19ου αιώνα από το Εθνολογικό και Πολεμικό μουσείο

Τετάρτη 24 Απριλίου 2013

Εορτασμός της επετείου της Εξόδου του Μεσολογγίου Κυριακή, 3 Απριλίου 1977(βίντεο)

Εορτασμός της επετείου της Εξόδου του Μεσολογγίου παρόντος του Προέδρου της Δημοκρατίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΤΣΟΥ. Ομιλία του για τα εθνικά χαρακτηριστικά των Ελλήνων, τους αγώνες τους για την κατάκτηση της ελευθερίας και τη σχέση τους με τους άλλους λαούς.
 
 
(το βίντεο προέρχεται από το αρχείο της Ε.Ρ.Τ.)

 

Κυριακή 21 Απριλίου 2013

Εκδηλώσεις μνήμης Εξόδου Φρουράς Μεσολογγιτών Αθήνα 21 Απριλίου 2013

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης της φρουράς των μεσολογγιτών στην Αθήνα.Στις εκδηλώσεις της τελευταίας μέρας παρευρέθηκε αντιπροσωπεία του Συλλόγου πανηγυριστών ο Άη Συμιός όπως συνηθίζεται τα τελευταία 4 χρόνια.
Μετά το πέρας της δοξολογίας ακολούθησε παρέλαση στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας με πορεία προς το Σύνταγμα υπό τους ήχους της φιλαρμονικής του Δήμου Αθηναίων.Εκεί ακολούθησε κατάθεση στεφάνων και εν συνεχεία ο Σύλλογος Μεσολογγιτών Αττικής ο "Άγιος Συμεών" παρέθεσε γεύμα στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων. Οι Μεσολογγίτες μετά το γεύμα επιδόθηκαν στο τραγούδι και στο τέλος ευχήθηκαν "καλό Βαγιώνε".
Ακολουθεί φωτορεπορτάζ και video από τις εκδηλώσεις.
 


 

 
 

Πέμπτη 18 Απριλίου 2013

Η συμμετοχή του Συλλόγου "Το Ρόδο" από την Κρήτη καθόλου τυχαία δεν είναι..

 
 
 
 
Το εδρεύον στην Νέα Κυδωνία Δήμου Χανίων πολιτιστικό σωματείο με την επωνυμία «ΤΟ ΡΟΔΟ»*, τιμώντας την ιστορική μνήμη γεγονότων που σημάδεψαν τους αγώνες του Γένους για ελευθερία και ανεξαρτησία, θα συμμετάσχει την 27η και 28η Απριλίου 2013 στις εορταστικές τελετές της 187ης επετείου της «Εξόδου του Μεσολογγίου», με την ομάδα του ιστορικών αναπαραστάσεων με την επωνυμία «Καλησπέρηδες»**.


Είναι η πρώτη φορά που ομάδα Κρητών ανδρών, με φορεσιές και οπλισμό εποχής***, θα παραστεί στις επετειακές εκδηλώσεις μνήμης της εξόδου του Μεσολογγίου και θα αποτίσει φόρο τιμής στους πεσόντες της ηρωικής φρουράς των Ελεύθερων Πολιορκημένων. Οι «Καλησπέρηδες» του «ΡΟΔΟΥ», θα φτάσουν στο Μεσολόγγι το πρωί της 27ης Απριλίου και θα παραμείνουν φιλοξενούμενοι για δύο ημέρες στην Ιερά Πόλη.

*Το πολιτιστικό σωματείο «ΤΟ ΡΟΔΟ», ιδρύθηκε το έτος 2003 και εδρεύει στο κάτω Δαράτσο Νέας Κυδωνίας Δήμου Χανίων. Η ονομασία του προέρχεται από τον γυναικείο χορό «ΡΟΔΟ», της περιοχής «Λουσακιές» της επαρχίας Κισσάμου Χανίων. Το σωματείο –από της ιδρύσεώς του μέχρι σήμερα- στηρίζει την λειτουργία του στην ανιδιοτελή προσφορά των μελών του, στοχεύοντας στην ανάδειξη των διαχρονικών αξιών του λαϊκού μας πολιτισμού.

**Οι «Καλησπέρηδες», ήταν ένοπλες ομάδες επαναστατημένων Κρητών της περιόδου της Τουρκοκρατίας, και ονομάστηκαν έτσι λόγω της εσπερινής τους δράσης.
***Οι φορεσιές (σαλβάρια) της ομάδας, προέρχονται από την ιματιοθήκη του σωματείου, ενώ ο οπλισμός της (σπάθες, μπιστόλες, γιαταγάνια, σελάχια) είναι ευγενής προσφορά συλλεκτών - μελών του σωματείου.
Μετά τιμής - Εντολή Δ.Σ. του σωματείου «ΤΟ ΡΟΔΟ»
Ν. Στ. Γιακουμάκης, νομ. σύμβουλος του σωματείου
σχόλιο συντακτικής ομάδας του Βασιλαδιού

Καθόλου τυχαία δεν είναι η συμμετοχή του Συλλόγου "Το Ρόδο".Η απορία που μπορεί να έχει ο αναγνώστης του άρθρου μας είναι "πως ένας σύλλογος από την Κρήτη θέλει να συμμετέχει στις εκδηλώσεις μνήνης της Φρουράς των Μεσολογγιτών.Σας παραθέτουμε το παρακάτω κείμενο που αντλήσαμε από εδώ .

Ήρωας Ανδρέας Βούρβαχης.

Ασφενδιώτης οπλαρχηγός του 1821. Οι ιστορικοί αναφέρουν το όνομα του με λόγια τιμής για την προσφορά του στους αγώνες τις λευτεριάς. Δεν άφησε το τουφέκι σε όλη τη διάρκεια του δεκαετούς αγώνα, πολέμησε κυρίως στην Κρήτη μα και στην Πελοπόννησο. Τα πολλά τραύματα του στέρησαν τα βαθειά γηρατειά.

Όπως μας λέει ο Κριάρης, συμμετείχε στην συγκέντρωση των επιφανών Κρητών στη Θυμιανή, όπου αποφασίσθηκε η έναρξη της επανάστασης του 1821. (Η πληροφορία είναι από την ‘
Ιστορία της Κρήτης’ του Κριάρη τόμος Β σελ.210.


Τον Απρίλιο του 1822 στη μάχη του Γάλλου Ρεθύμνης, όπως λέει ο Παπαδοπετράκης στη σελίδα 275

της Ιστορίας των Σφακίων προσπάθησε να σώσει το Γάλλο φιλέλληνα Βαλέστρα.

ορών ο Σφακιανός Ανδρέας Βούρβαχης, ανήρ πελώριος και λεοντόκαρδος,

τον Βαλέστραν ασθμαίνοντα και μη δυνάμενον να τρέχειν, ως αυτοί, προσέδραμε και άρας αυτόν επ΄ώμων έφευγε μετά σπουδής, αλλά καταδιωκόμενος υπό ιππέων στενώς και πεισθείς ότι ήτο αδύνατον να σώση εκείνον και εαυτόν προέδραμε και έκρυψεν αυτόν εις τινα κατάσκιον ρύακα υπό θάμνων.

Παρατηρηθείς όμως υπό των διωκτών μόλις μεν αυτός εσώθη, ο δε Βαλέστρας κατεκρεουργήθη βαρβάρως.

Όπως μας λέει ο Κανάκης Γερωνυμάκης στο βιβλίο του Κοινότης Ασφένδου Σφακίων.

Ο ήρωας αρίστευσε στην μάχη του Φραγκοκάστελου 18-23 Μαίου του 1828 όπου πολέμησε σε βοήθεια του Χατζημιχάλη. Στην επόμενη νικηφόρα μάχη του Κόρακα στις 24-25 Μαίου 1828 ήταν ανάμεσα στους ελαχίστους που προτίμησαν να συνεχίσουν την καταδίωξη των Τούρκων από την συλλογή λαφύρων(1902 οι νεκροί των εχθρών).

Ο Παπαδοπετράκης γράφει στην ιστορία των Σφακίων. << Μόλις δε τινες άξιοι μαχηταί προελόμενοι δόξαν αντί των λαφύρων παρηκολούθουν

την οπισθοφυλακήν των πολεμίων έως εις την θέσιν Απάγκου και πολλούς εφόνευον.

Δίκαιον ηγούμεθα να σημειώσωμεν τα όσα τούτων ονόματα γιγνώσκωμεν,

διότι και εις πολλάς άλλας περιστάσεις ηρίστευσαν.

Ήσαν ……… εξ Ασφένδου, ο Ανδρέας Βούρβαχης .

Πληροφορίες για το χωριό Ασφένδου θα βρείτε εδώ .

Στ’Ασφένδου πρώτη μου φορά είδα το φως της μέρας
Κ΄οι πέτρες του μ αρέσουνε,το χώμα κι ο αέρας.
Ασφένδου, κάθε ακρογιαλιά και κάθε σου σπηλιάρι,
Κάθε φαράγγι και βουνό έχει για μένα χάρη,
Το όνομα σου βλέπομε συχνά στην ιστορία,
γιατί πολλά επρόσφερες στου χρόνου την πορεία.
Πλήρωσες για την λευτεριά του αίματοςτους φόρους,
και καπετάνιους έδωσες κι απλούς τουφεκοφόρους.
Και τρείς μεγάλους αρχηγούς έδωσες εις τις μάχες
Πολύ μεγάλους ήρωες μεγάλους πολεμάρχες.
Τότε στην επανάσταση του Δάσκαλου του Γιάννη
επεσ ο Βουρβαχοστρατής τα Ασφένδου το καπλάνι.
Στσ Αρμενόκαμπους έχασες το Γιώργη Δεληγιάννη,
που πιο μεγάλος ήρωας στον τόπο δεν εφάνη.
Ο Περρογιώργης αρχηγός έπεσεν εις την Χίο,
που επολέμα ηρωικά το τούρκικο στοιχείο
Και η Βουρβαχοκατσουλή που ήταν κοπελιδάκι,
έπεσε ηρωικά κι αυτή στον πύργο του Αληδάκη.
Σ όλη την Κρήτη εμάχουνταν τα Ασφενδιωτάκια,
αράδα Εμάχουνταν και στα νησιά και στην παλιά Ελλάδα.
Εις το Ζάσι εμάχουνταν τρεις αδελφοί Βουρβάχοι,
όταν στον Προύθο έδωσεν ο Υψηλάντης μάχη
εκεί στο Φραγγοκάστελο με τον Μπικοστρατή
σου σαν τα βουνά εγίνηκε η δόξα η δική σου
Βουρβάχοι,Ντεληγιάννηδες και Μπολιωτοσφηνιάδες
και Σηφοδασκαλάκηδες,τρανοί πολεμιστάδες.
Κι όλες οι οικογένειες εβγάλαν ανδρειωμένους,
κι όλες πληρώσαν ακριβά για λευτεριά του γένους.
Ασφένδου μου περήφανο χωριό μου παινεμένο
ποτέ δεν νιώθω άνετα μακριά σου όταν μένω.

ΠΟΙΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ. ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗ


Τέλος να συμπληρώσουμε πως ο Βούρβαχης φέρεται πως είχε οριστεί ως φρούραρχος του Βασιλαδιού σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας δίνει το site e-sfakia!Παρουσιάζεται δε και το οικογενειακό του Δένδρο.
(Στο βιβλίο του στρατηγού Νικολάου Κολόμβα με τίτλο "Βασιλάδι" και στη σελίδα 167 ο Ανδρέας Βούρβαχης παρουσιάζεται ως "μεσολογγίτης" αξ/κος οπλοφόρων στο Βασιλάδι  ,επίσης την ίδια πληροφορία αντλούμε και από την εγκυκλοπαίδεια Δομή)

Τρίτη 16 Απριλίου 2013

Το ναυτικό στον αγώνα του 1821 -Έκθεση και εκδήλωση από τη Βυρωνική Εταιρεία Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Eγκαίνια του Πολυχώρου Πολιτισμού Δ.Σολωμός

Πρόσκληση
 
Με μεγάλη χαρά σας προσκαλούμε στα εγκαίνια του

Πολυχώρου Πολιτισμού Δ.Σολωμός
την Κυριακή 21 Απριλίου 2013
και ώρα 21.00
στην οδό Ραζή-Κότσικα 7
στον πεζόδρομο Ι.Π. Μεσολογγίου.
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαιτέρως.
Το ΔΣ του Συλλόγου
 

Παρασκευή 12 Απριλίου 2013

Η βιογραφία του στρατηγού Γεωργίου Καραϊσκάκη (1903)

Πέμπτη 11 Απριλίου 2013

Αυλαία των γιορτών Εξόδου 2013 από τη Διέξοδο


ΤΕΧΝΗΣ  ΕΞΟΔΟΙ  ΣΤΗ  "ΔΙΕΞΟΔΟ"

20 + 3 εικαστικές προτάσεις

από τη Σχολή Καλών Τεχνών Θεσσαλονίκης


Αρχίζουν το Σάββατο 13 Απριλίου  οι ΓΙΟΡΤΕΣ ΕΞΟΔΟΥ 2013 

Με μια καθαρά εικαστική έκθεση, με τον τίτλο «Τέχνης έξοδοι στη “Διέξοδο’’», και υπό την αιγίδα του Δήμου της Ιερής Πόλης, ξεκινούν στο Μεσολόγγι, από το σπίτι του Αρχηγού της Φρουράς Θανάση Ραζηκότσικα, οι φετινές ΓΙΟΡΤΕΣ ΕΞΟΔΟΥ.

Το Σάββατο 13 Απριλίου  2013, στις 8.30  το βράδυ, ο Δήμαρχος Πάνος Κατσούλης θα κηρύξει την έναρξη των Γιορτών εγκαινιάζοντας  την έκθεση σύγχρονων έργων καλλιτεχνικής δημιουργίας, που προέρχονται από φοιτητές  και καθηγητές της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για μια προσέγγιση του μεγάλου ιστορικού γεγονότος με την νεανική εικαστική ματιά είκοσι φοιτητών μαζί με τους οποίους εκθέτουν  αντίστοιχες δημιουργίες των και οι καθηγητές τους Μανώλης Γιανναδάκης του Εργαστηρίου Χαρακτικής, Γιώργος Κατσάγγελος του Εργαστηρίου Φωτογραφίας και Γιώργος Τσακίρης του Εργαστηρίου Ζωγραφικής.

Δημιουργίες χαρακτικών, ζωγραφικών και φωτογραφικών έργων ως επίσης κατασκευές και video art αποτελούν το εικαστικό σύνολο που θα εκτεθεί  για διάστημα ενάμιση μήνα στους χώρους της «Διεξόδου». Ένα σύνολο σαράντα μεγάλων και μικρών διαστάσεων πρωτοποριακών, για Ιστορικό Μουσείο, έργων νέων καλλιτεχνών που, χωρίς να έχουν σχέση με τον τόπο,  ευαισθητοποιήθηκαν από την ασύλληπτη για ανθρώπινο νου απόφαση της Εξόδου, της  ηθελημένης δηλαδή  συναπόφασης πορείας  προς τον θάνατο.

«Παρά την  δεδομένη  ελευθερία έκφρασης  του κάθε καλλιτέχνη,  τα έργα δεν αποσπώνται από το κυρίαρχο ιστορικό γεγονός και νόημα της Εξόδου, όπως οι ίδιοι οι καλλιτέχνες σημειώνουν στο εισαγωγικό κείμενο της έκθεσης, αλλά θέτουν, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, ζητήματα επαναφοράς της μνήμης. Στρέφουν το βλέμμα τους στο παρελθόν στοχεύοντας στο μέλλον. Δημιουργούν προσωπικές μυθοπλασίες που, ενώ έχουν καταγωγή στα ιστορικά γεγονότα, εκφράζουν σύγχρονες αγωνίες και αναζητήσεις».

Οι σπουδαστές της  Σχολής  Καλών Τεχνών  που συμμετέχουν στην έκθεση προέρχονται από το τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είναι οι: Χαρούλα Αμοιρίδου, Κυριάκος Αποστολίδης Μπορισλάβα Γεωργιτσέλι, Μαρία Δημητροπούλου, Έλενα Ζέππου, Εύα Κωνσταντινίδου, Λία Κατόπη, Νικόλαος Λαμπρινός, Ζώης Λουμάκης Φίλη Ολσέφσκι, Δημοσθένης Μπογιατζής, Ελένη Νικολακοπούλου, Σοφία-Μαρία Ξενάκη, Ελένη Παπαδοπούλου, Ελένη Π. Παπαδοπούλου, Νίκος Σέττας, Άννυ Σοφιανοπούλου, Άρτεμις Τσακίρη, Βαγγέλης Τσιβάς και Ελένη Χατζηαθανασίου.

cd

Η έκθεση θα λειτουργεί κάθε Παρασκευή – Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7.30 το απόγευμα έως τις 9.30 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο, ενώ για οργανωμένες ομάδες επισκεπτών ή για εκπαιδευτικές ξεναγήσεις σχολείων η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με την υπεύθυνη επιμελήτρια (26310 51260 και 6976 643610). 

Τετάρτη 10 Απριλίου 2013

Πρόγραμμα εορτασμού της 187ης επετείου της Εξόδου της Ηρωικής Φρουράς των Ελευθερων Πολιορκημένων

 
 
Σάββατο 13 Απριλίου
9:30 π.μ. Διεθνές Συνέδριο Ένταξης του Μεσολογγίου στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Συνεδριακό Κέντρο Ξενοδοχείου «ΘΕΟΞΕΝΙΑ».
8:30 μ.μ. Εγκαίνια έκθεσης: ΤΕΧΝΗΣ ΕΞΟΔΟΙ στη «ΔΙΕΞΟΔΟ» 20+3 Εικαστικές προτάσεις από τη Σχολή Καλών Τεχνών Θεσσαλονίκης.
Διάρκεια έκθεσης από 13 Απριλίου έως 26 Μαΐου 2013
Ημέρες λειτουργίας: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
Πρωί 11:00 π.μ.-1:00 μ.μ. & Απόγευμα 7:30 μ.μ.-9:30 μ.μ.
Οργάνωση: Κέντρο Λόγου & Τέχνης «Διέξοδος» Ιστορικό Μουσείο
Υπό την αιγίδα του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου
Κυριακή 14 Απριλίου
11:30 π.μ. Συναυλία Βυζαντινής Μουσικής «Χαίρε, Αγία Αγίων Μείζων» από τον Βυζαντινό Χορό του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Μεσολογγίου.
• Ομιλητής: Αρχιμ. Επιφάνιος Καραγεώργος, Πρωτοσύγκελλος Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας & Ακαρνανίας. Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο
8:00 μ.μ. Φιλολογικό – Μουσικό αφιέρωμα στο έργο «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» του Διονυσίου Σολωμού σε μουσική Γιάννη Μαρκόπουλου από τη Μικτή Χορωδία του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Καβάλας υπό τη διεύθυνση της Μαέστρου – Καθηγήτριας Μουσικής κ. Μαρίας Σγουρίδου.
Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο
Δευτέρα 15 Απριλίου
11:30 π.μ. Μουσική εκδήλωση με θέμα: «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» από το Μουσικό Σχολείο Αγρινίου.
Αίθουσα εκδηλώσεων Γυμνασίου Ευηνοχωρίου
Οργάνωση: Σύλλογος Καθηγητών Γυμνασίου Ευηνοχωρίου
7:30 μ.μ. Πέντε ποιήματα της Γιώτας Παρθενίου εμπνευσμένα από τις πολιορκίες και την ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου επανέρχονται στην πόλη, που τα γέννησε. Βραδιά ποίησης συνοδεία κιθάρας σε δύο γλώσσες που τις συνέχει η μουσική. Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο
Τρίτη 16 Απριλίου
7:30 μ.μ. Παρουσίαση του βιβλίου «Ιερά Μονή Εισοδίων της Θεοτόκου
Μυρτιάς - Οδηγός προσκυνητών» της Καθηγήτριας Πανεπιστημίου Ελένης Κακουλίδη.
Το βιβλίο παρουσιάζουν:
• Αρχιμ. Θεόκλητος Ράπτης, Αρχιερατικός Επίτροπος Θέρμου.
• Ιωάννης Κωστάκης, Θεολόγος - τ. Λυκειάρχης.
• Αθανάσιος Παλιούρας, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων.
• Στο τέλος της εκδήλωσης θα γίνει προβολή DVD αφιερωμένο στη ζωή και το έργο του μακαριστού ηγουμένου της Μονής Μυρτιάς Αρχιμ. Σωφρονίου Βαζούρα.
Δημιουργία - Γενική Επιμέλεια DVD Πρωτ. Κωνσταντίνος Καντάνης, Εφημέριος Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου Αγρινίου.
- Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Dr. Ιωάννης Καρυδάς.
Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο
Οργάνωση: Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας
Ιερά Ιστορική Βυζαντινή Μονή Εισοδίων της Θεοτόκου Μυρτιάς Αιτωλίας
Τετάρτη 17 Απριλίου
7:30 μ.μ. «Λιμάνια και θαλάσσιοι δρόμοι στην Αιτωλοακαρνανία από την
αρχαιότητα έως τον 20ο αιώνα».
Ομιλητές: Σταμούλης Αλεξ. Μακρής και Χρίστος Ιωάν. Μάντζαρης.
• Προβολή φωτογραφικού ντοκιμαντέρ από ιδιωτικές φωτο-
γραφικές συλλογές σε επιμέλεια Δημητρίου Μπαμπούρη. Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο
Οργάνωση: Ένωση Αστακηνών Αθήνας
Πέμπτη 18 Απριλίου
7:30 μ.μ. «Εχινάδες – Οινιάδες: Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα».
• «Ιστορία, Γεωπολιτικό – Γεωφυσικό – Ιδιοκτησιακό καθεστώς»
Ομιλητής: Σταμούλης Αλέξ. Μακρής, Δικηγόρος.
• «Ναυμαχία των Εχινάδων Νήσων – Ναυπάκτου»
Ομιλητής: Χρίστος Γεωργίου Κλαδευτήρας, Ιατρός.
Αίθουσα τελετών Δημαρχείου Νεοχωρίου
Οργάνωση: Ένωση Αστακηνών Αθήνας
Σάββατο 20 Απριλίου
7:30 μ.μ. Εγκαίνια Έκθεσης «Το Μεσολόγγι και ο λόρδος Βύρων» με δημιουργίες επώνυμων καλλιτεχνών σε συνεργασία με την Αίθουσα Τέχνης «Καπλανών 5».
Ημέρες λειτουργίας: Σάββατο & Κυριακή 11:00 π.μ. - 1:00 μ.μ. & καθημερινά κατόπιν συνεννόησης.
Διάρκεια Έκθεσης 20 Απριλίου έως 31 Αυγούστου 2013.
Οργάνωση: Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης Αιτωλοακαρνανίας Χρήστου και Σοφίας Μοσχανδρέου.
8:45 μ.μ. Εκδήλωση αφιερωμένη στην Ποίηση και την Μουσική.
Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο
Οργάνωση: Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου
Τμήμα Μουσικών Οργάνων.
Κυριακή 21 Απριλίου
7:00 μ.μ. «ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ 1821» Εγκαίνια Έκθεσης με υλικό από τις Συλλογές και το Αρχείο Ιστορικών Εγγράφων του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου.
• «Η συμβολή του Ναυτικού στη Β’ Πολιορκία του Μεσολογγίου μέσα από έγγραφες πηγές του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου» Ομιλία της κ. Δήμητρας Κουκίου, Ιστορικού, Προϊσταμένης της Βιβλιοθήκης της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος.
• «Η κατάσταση των Πολιορκημένων όπως αποτυπώνεται σε επιστολές που φυλάσσονται στο Αρχείο Ιστορικών Εγγράφων της Ι.Ε.Ε.Ε» Παρουσίαση με προβολή διαφανειών από την κ.Άννα Κάνδια, Ιστορικό, Επιστημονική Συνεργάτιδα του Αρχείου Ιστορικών Εγγράφων της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος.
Διάρκεια έκθεσης: 21 Απριλίου έως 10 Μαΐου 2013
Ημέρες λειτουργίας: Καθημερινά εκτός Σαββάτου & Κυριακής και των αρ-
γιών του Πάσχα 10 π.μ. - 12.30 μ.μ & 6 μ.μ - 8 μ.μ. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο
Οργάνωση: Βυρωνική Εταιρεία Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου «Διεθνές Κέντρο Έρευνας & Μελέτης για τον Λόρδο Βύρωνα και τον Φιλελληνισμό»
Υπό την Αιγίδα του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.
9:00 μ.μ. Εγκαίνια πολυχώρου πολιτισμού στο νεοκλασικό κτήριο επί της
οδού Ραζή-Κότσικα 7, του Συλλόγου «Οι φίλοι της Μουσικής Διονύσιος Σολωμός» και συναυλία από το μουσικό σώμα της Φιλαρμονικής του Συλλόγου.
Οργάνωση: Σύλλογος «Οι φίλοι της Μουσικής Διονύσιος Σολωμός»
Δευτέρα 22 Απριλίου
8:00 μ.μ. Εγκαίνια Έκθεσης: «Φαντάσου την πόλη: Μεσολόγγι 2013»
Διάρκεια Έκθεσης από 22 Απριλίου έως 1 Μαΐου 2013
Επισκέψεις καθημερινά: 10:00 π.μ. – 10:00 μ.μ.
Ξενοκράτειο Μέγαρο
Οργάνωση: Ερωδιοί - erodioi.wordpress.com
Τρίτη 23 Απριλίου
7:30 μ.μ. Ομιλία από τον κ. Διονύσιο Μπερερή, Εκπαιδευτικό, τ. Σχολικό Σύμβουλο Α/θμιας Εκπ/σης με θέμα: «Οι γελεκτζήδες».
• Θα ακολουθήσει θεατρική παράσταση «Οι γελεκτζήδες» από τους μαθητές του Γυμνασίου Ευηνοχωρίου.
Διδασκαλία: Παρασκευή Μπάρλα, φιλόλογος. Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο
Οργάνωση: Λαογραφικός-Πολιτιστικός Σύλλογος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου , Γυμνάσιο Ευηνοχωρίου
Τρίτη 23 Απριλίου
7:30 μ.μ. ΑΙΤΩΛΙΚΟ: Προβολή του ντοκιμαντέρ «Διονύσιος Σολωμός: Ο
ποιητής της Επανάστασης». Κτήριο Πολιτιστικού Συλλόγου «Το Αιτωλικό»
(πίσω από το πρώην Δημαρχείο Αιτωλικού)
Οργάνωση: Διεύθυνση Μουσείου Αρχείου ΕΡΤ, Κινηματογραφική Λέσχη Μεσολογγίου, Κινηματογραφική Λέσχη Πολιτιστικού & Μορφωτικού Συλλόγου «Το Αιτωλικό»
8:30 μ.μ. «Μάτια ανοιχτά, μάτια άγρυπνα τα μάτια της ψυχής μου».
Εκατόν είκοσι παιδιά προσχολικής ηλικίας ρωτούν να μάθουν για το παρελθόν τους και παίρνουν τις απαντήσεις τους.
Αφηγητής: Κωνσταντίνος Δημόπουλος, πρώην Λυκειάρχης.
Κήπος Ηρώων
Οργάνωση: Βρεφονηπιακός Σταθμός ΟΑΕΔ - 2ο & 6ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου.
Τετάρτη 24 Απριλίου
7:30 μ.μ. Ομιλία από τον κ. Τάκη Σαλκιτζόγλου, Επίτιμο Δικηγόρο – Συγγραφέα με θέμα: «Οι Μικρασιάτες στην Επανάσταση του 1821».
• Ταινία μικρού μήκους αφιερωμένη στο «Δοξαστικό της Εξόδου των Ελεύθερων Πολιορκημένων της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου».
Επιμέλεια – παρουσίαση: Λίλα Οδυσσέα Παπαδημητρίου, φιλόλογος, Δημ. Σύμβουλος Δήμου Κηφισιάς. Απαγγελία: Ελευθερία Ρούσσου – Γεωργίου, καθηγήτρια.
Οργάνωση: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου
Κινηματογραφική Λέσχη Μεσολογγίου
• «Από γενιά σε γενιά, με το ρίγος της Εξόδου»
Μικρή συμβολή στο ανυπέρβλητο γεγονός τής Εξόδου, από την Δημοτική Φιλαρμονική και μαθητικές χορωδίες.
Ενοργάνωση - Διεύθυνση: Χρήστος Βλαχογιάννης.
Οργάνωση: Φιλαρμονική Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου
1ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου «Παλαμαϊκή Σχολή»
Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο
Πέμπτη 25 Απριλίου
7:30 μ.μ. Προβολή του ντοκιμαντέρ «Διονύσιος Σολωμός: Ο ποιητής της
Επανάστασης». Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο
Οργάνωση: Διεύθυνση Μουσείου Αρχείου ΕΡΤ, Κινηματογραφική Λέσχη Μεσολογγίου.
9:00 μ.μ. Συναυλία από το quinteto πνευστών Athens Brass Ensemble.
Πολυχώρος Πολιτισμού, Ραζηκότσικα 7
Οργάνωση: Σύλλογος «Οι φίλοι της Μουσικής Διονύσιος Σολωμός»
Παρασκευή 26 Απριλίου
• Γενικός σημαιοστολισμός της Ιεράς Πόλεως.
• Εορταστικές εκδηλώσεις σε Τ.Ε.Ι., Λύκεια, Γυμνάσια και Δη-
μοτικά Σχολεία του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.
11:00 π.μ. Κατάθεση στεφάνων στον Τύμβο των Ηρώων από σπουδαστές
και μαθητές.
7:30 μ.μ. Επιμνημόσυνη δέηση στον Κήπο των Ηρώων.
Κατάθεση στεφάνων από τις Τοπικές Αρχές, Συλλόγους, Οργα-
νώσεις & Φορείς Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.
8:00 μ.μ. Τελετή Αδελφοποίησης Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου με
τον Δήμο Τριπόλεως.
• Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου
κ. Παναγιώτη Α. Κατσούλη.
• Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Τριπόλεως κ. Ιωάννη Σμυρνιώτη.
• Υπογραφή πρωτοκόλλου Αδελφοποίησης.
Τιμητική εκδήλωση αφιερωμένη στους Ρώσους Φιλέλληνες.
• Χαιρετισμός από το Δήμαρχο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου κ. Παναγιώτη Α. Κατσούλη.
• Χαιρετισμός από τον Πρέσβη της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ελλάδα κ. Vladimir I. Chkhikvishvili. Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου τιμά τους Ήρωες της Κύπρου.
• Θα παραβρεθούν και θα τιμηθούν οι οικογένειες των Κυπρίων
Ηρώων Τάσου Ισαάκ & Σολωμού Σολωμού.
• Απόσπασμα του Ορατορίου «Κωστής Παλαμάς» του μουσικοσυνθέτη Αλέξανδρου Χάχαλη, τιμώντας τα 70 χρόνια από τον θάνατο του Εθνικού μας ποιητή.
Συμμετέχουν η υψίφωνος Αγάπη Παπαμήτσου, ο βαρύτονος Θοδωρής Μπιράκος και οι χορωδίες, Παιδική και Ενηλίκων, του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου υπό τη διεύθυνση Δημήτρη Τυπάλδου και Σπύρου Χολέβα αντίστοιχα. Αφηγητής ο Κώστας Γιαλίνης.
9:15 μ.μ. Τελική πρόβα της αναπαράστασης της ανατίναξης του Δημογέροντα Χρήστου Καψάλη. Συμμετέχει η χορωδία του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου υπό τη διεύθυνση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή κ. Σπύρου Χολέβα. Κήπος Ηρώων
Σάββατο 27 Απριλίου
10:00-11:00 π.μ. Υποδοχή Εκπροσώπων Ξένων Κρατών και Εκπροσώπου της Κυβέρνησης.
11:15 π.μ. Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο των Φιλελλήνων στον Κήπο
των Ηρώων. Κατάθεση στεφάνων από τον Εκπρόσωπο της Κυβέρνησης, τους Εκπροσώπους Ξένων Κρατών, τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, τον Ανώτερο Διοικητή Φρουράς του 2/39 Συντάγματος Ευζώνων και το Δήμαρχο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Τιμώμενη χώρα η Ρωσική Ομοσπονδία.
12:00 μ. Μεταφορά της Εικόνας της Εξόδου και του Τιμίου Σταυρού Αγιασμού του Επισκόπου Ιωσήφ των Ρωγών από το Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος.
• Εκκίνηση 31ου Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Θυσίας Πάτρα-Μεσολόγγι.
12:20 μ.μ. Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο του Ελβετού φιλέλληνα
Ιωάννη-Ιακώβου Μάγερ τιμώντας την 187η επέτειο του ηρωικού θανάτου του.
Κατάθεση στεφάνων από τον Εκπρόσωπο της Κυβέρνησης, τον Πρέσβη της Ελβετίας στην Ελλάδα, τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, τον Ανώτερο Διοικητή Φρουράς του 2/39 Συντάγματος Ευζώνων, το Δήμαρχο του Schofflisdorf και το Δήμαρχο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.
12:30 μ.μ. Επιμνημόσυνη δέηση στον τόπο θανάτου του Λόρδου Βύρωνος τιμώντας την 189η επέτειο του θανάτου του.
Κατάθεση στεφάνων από τον Εκπρόσωπο της Κυβέρνησης, τον Πρέσβη της Μεγάλης Βρετανίας στην Ελλάδα, τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, τον Ανώτερο Διοικητή Φρουράς του 2/39 Συντάγματος Ευζώνων και το Δήμαρχο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.
12:40 μ.μ. Επιμνημόσυνη δέηση στον τάφο του Επισκόπου Ρωγών Ιωσήφ
τιμώντας την 187η επέτειο του μαρτυρικού και ηρωικού του θανάτου.
Κατάθεση στεφάνων από τον Εκπρόσωπο της Κυβέρνησης, τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, τον Ανώτερο Διοικητή Φρουράς του 2/39 Συντάγματος Ευζώνων και το Δήμαρχο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.
12:45 μ.μ. 5η Συνάντηση των απογόνων των Ελεύθερων Πολιορκημένων.
• Ομιλία από τον κ. Νικόλαο Γαλέτα, Μηχανολόγο – Ηλεκτρολόγο ΕΜΠ, πρώην Γενικό Δ/ντή ΕΤΕΒΑ με θέμα: «Η αγιοσύνη των Εξοδιτών και η παραχάραξη της ιστορίας».
Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο
Οργάνωση: «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» Αδελφότητα των απογόνων
2:15 μ.μ. Γεύμα στους Εκπροσώπους Ξένων Κρατών από το Δήμο Ιεράς
Πόλεως Μεσολογγίου.
4:30 μ.μ. Εκκίνηση του 67ου Δρόμου Θυσίας από το ιστορικό μοναστήρι
του Αγίου Συμεών.
6:30 μ.μ. Απονομή επάθλων στους νικητές του 31ου Ιστιοπλοϊκού Αγώνα
Θυσίας Πάτρα-Μεσολόγγι.
Αίθουσα Τελετών Μουσείου Ιστορίας και Τέχνης
7:00 μ.μ. Μέγας Εσπερινός στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. κ. Κοσμά.
7:30 μ.μ. Πέρας προσέλευσης Επισήμων.
8:00 μ.μ. Εκκίνηση πομπής από το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου
Σπυρίδωνος και μετάβαση στον Κήπο των Ηρώων.
• Δέηση και κατάθεση στεφάνων από την Ελληνική Κυβέρνηση, τη Βουλή των Ελλήνων, την Πρεσβεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ελλάδα ως τιμώμενη χώρα, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας, την Ακαδημία Αθηνών, Εκπρόσωπο Α.Ε.Ι., το Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας και το Δήμαρχο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.
• Πανηγυρικός από το Δήμαρχο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου
κ. Παναγιώτη Α. Κατσούλη.
• Αναπαράσταση της ανατίναξης του Δημογέροντα Χρήστου
Καψάλη. Συμμετέχει η χορωδία του Πνευματικού Κέντρου του
Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, υπό τη διεύθυνση του
Καλλιτεχνικού Διευθυντή κ. Σπύρου Χολέβα.
10:30 μ.μ. Δεξίωση στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Μεσολογγίου από
τον Ανώτερο Διοικητή Φρουράς 2/39 Συντάγματος Ευζώνων.
(ιδιαίτερη πρόσκληση)
Κυριακή 28 Απριλίου
6:30 π.μ. Εωθινό, κανονιοβολισμοί και κωδωνοκρουσίες των εκκλησιών
της Ιεράς Πόλεως.
7:00 π.μ. Θεία Λειτουργία στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος.
10:00 π.μ. Άφιξη και υποδοχή του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας
κ. Κάρολου Παπούλια στην αίθουσα τελετών του Μουσείου Ιστορίας και Τέχνης.
10:45 π.μ. Δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδω-
νος προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Κοσμά.
11:00 π.μ. Εκκίνηση πομπής από το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου
Σπυρίδωνος και μετάβαση στον Κήπο των Ηρώων.
• Τρισάγιο στους Αθάνατους Νεκρούς.
Κατάθεση στεφάνου στον Τύμβο των Ηρώων από τον Πρόεδρο
της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια.
• Πανηγυρικός από τον Εκπρόσωπο της Ελληνικής Κυβέρνησης.
• Το μοιρολόι «Να ζει το Μεσολόγγι», από τη Σοπράνο Ιωάννα
Εμμανουήλ-Αποστολάκου, Πτυχιούχο Μονωδίας και μέλος της
χορωδίας του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιεράς Πόλεως
Μεσολογγίου.
Συμμετέχει η Χορωδία υπό τη διεύθυνση του Καλλιτεχνικού
Διευθυντή κ. Σπύρου Χολέβα.
• Βράβευση των νικητών του 67ου Δρόμου Θυσίας.
2:00 μ.μ. Επίσημο γεύμα από το Δήμαρχο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.
(Ιδιαίτερη Πρόσκληση)
6:30 μ.μ. Επιστροφή της Εικόνας της Εξόδου με πομπή από τον Κήπο των
Ηρώων στην αίθουσα τελετών του Μουσείου Ιστορίας και Τέχνης.
• Υποστολή της Σημαίας στην κεντρική πλατεία Μάρκου Μπότσαρη.

Διονύσιος Σολωμός - Ελεύθεροι Πολιορκημένοι

Τρίτη 9 Απριλίου 2013

"Μεσολογγιάς" - Έπος ιστορικόν Αντωνίου Ιω. Αντωνιάδου.(1900)

Σάββατο 6 Απριλίου 2013

Eκδηλώσεις για την 187η Επέτειο της Έξόδου (20-21 Απριλίου) από τον Σύλλογο Μεσολογγιτών Αττικής "Ο ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 187η ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΤΗΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΩΝ
 

Σαββάτο 20 Απριλίου 2013 και ώρα: 19.30 μ.μ. - Αμφιθέατρο Πολεμικού Μουσείου Αθηνών

 1. Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Μεσολογγιτών Αττικής "Ο ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ", Αντιστράτηγο ε.α. κ. Γεώργιο Αντύπα.
 2. Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Ι.Π. Μεσολογγίου κ. Παναγιώτη Κατσούλη.
 3. Επετειακή ομιλία, από την διπλωματούχο Γαλλικής Φιλολογίας κ. Φήμια Πετροπούλου-Χαρώνη, με θέμα: "Ο αντίκτυπος της Εξόδου του Μεσολογγίου, στο Εσωτερικό και στο Εξωτερικό".
 4. Απαγγελία του Τάσου Μακράτου, Ποιητή – Φιλολόγου – Ερευνητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από το επικό του έργο: "Μεσολογγίου Ύμνος".
 5. Συναυλία με την συμμετοχή χορωδίας.
 6. Εθνικός Ύμνος.


Κυριακή 21 Απριλίου 2013 και ώρα: 11.30 π.μ.
 1. Δοξολογία και Επιμνημόσυνη Δέηση, στη μνήμη των πεσόντων κατά τις Πολιορκίες και την Έξοδο της φρουράς των Ελευθέρων Πολιορκημένων, στον Ιερό Ναό της Αγίας Ειρήνης, στην οδό Αιόλου.
 2. Εκφώνηση "Πανηγυρικού" από την φιλόλογο του 2ου Λυκείου Μεσολογγίου και Γενική Γραμματέα του Λαογραφικού Συλλόγου Μεσολογγίου, κ. Ελένη Πλακίδα.
 3. Πομπή προς το μνημείο του «Άγνωστου Στρατιώτη» με την συνοδεία τμήματος της Φιλαρμονικής του Δήμου Αθηναίων.
 4. Κατάθεση στεφάνων.
 5. Ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΠΕΠΗ

Τετάρτη 3 Απριλίου 2013

Πρόσκληση σε εκδήλωση αφιερωμένη στην 187η επέτειο της Εξόδου της Ηρωικής Φρουράς των Ελεύθερων Πολιορκημένων

Δευτέρα 1 Απριλίου 2013

Η οικογένεια Δημητρίου Σιδέρη του Μεσολογγίου και η δράσις της κατά την επανάστασιν του 1821

 
*/*Ευχαριστούμε που μας επισκεφθήκατε!*/*